*** OFERTA SPECIALA , posibilitate asigurare full pentru INCHIRIERI FARA GARANTIE  *** inchirieri masini, masini de inchiriat, masini rent a car *** !
Home Despre noi Preturi Oferte speciale Termeni si conditii Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SOLICITARE ACORD SI INFORMARE GENERALA CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRA DE PRELUCRARE SI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va multumim pentru interesul pe care îl acorda?i serviciilor PROSPERO RENT AUTO SRL. Pentru noi, având în vedere relatia frumoasa pe care o avem cu Dvs., este esen?ial sa va oferim protectia datelor cu caracter personal pe care ni le oferi?i. În ceea ce prive?te datele dvs. cu caracter personal confiden?ialitatea acestora este deosebit de importanta pentru noi.

CINE SUNTEM?

SC PROSPERO RENT AUTO SRL este o societate organizata si care functioneaza în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr.129, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5255/2013, cod unic de înregistrare/cod TVA RO31540990.

CE DATE PRELUCRAM?

În vederea livrarii bunurilor si serviciilor comandate, confirmarii Comenzii, informarii Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de raspunsuri la reclamatiile plasate, evaluarii bunurilor si serviciilor oferite, precum si a exercitarii unor activitati comerciale, de promovare a bunurilor si serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica, monitorizare a vânzarilor si comportamentului de cumparare a clientilor, activitati administrative si de media, sunteti de acord sa ne încredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, numar de telefon. Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politica.

CARE ESTE SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII?

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimtamântul Dvs. sunt si vor fi colectate si prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.
Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza în temeiul consimtamântului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit în cele ce urmeaza Regulamentul.
Situatiile în care PROSPERO RENT AUTO SRL va colecta si prelucra datele Dvs. cu caracter personal si scopurile în vederea carora aceste date vor fi prelucrate:

Formular de contact si abonare newsletter pe site-ul www.rentacar-topcars.ro si alte sub domenii sau micro site-uri ale acestor domenii web.
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi raspuns la orice întrebare ai avea, dându-ne posibilitatea sa te contactam si sa îti oferim solutiile solicitate. Aceste date (ex. adresa e-mail, numar telefon, nume) sunt necesare pentru o buna comunicare între societatea noastra si Dvs., în calitate de poten?ial client. Totodata, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastra de la diversi furnizori de servicii de analize si statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp.
Toate aceste informatii colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experien?e optimizate si îmbunatatite de fiecare data privind functionarea platformei noastre.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Va aducem la cunostinta ca în scopul functionarii eficiente a platformei, utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane împuternicite care ofera garan?ii suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice ?i organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea sa respecte cerin?ele prevazute în Regulament ?i sa asigure protec?ia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 4. Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon;
 5. Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 6. Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 7. Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 8. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 9. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, cnp, date fiscale firma;
 10. Servicii juridice – nume, prenume, adresa, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate ?i stocate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu Dvs., precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai scurta decât termenul general de prescriptie.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date– aveti dreptul de a obtine din partea PROSPERO RENT AUTO SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., PROSPERO RENT AUTO SRL poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; în cazul în care introduceti cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre PROSPERO RENT AUTO SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; PROSPERO RENT AUTO SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la stergerea datelor– aveti dreptul de a obtine din partea PROSPERO RENT AUTO SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate, iar PROSPERO RENT AUTO SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine PROSPERO RENT AUTO SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei române; PROSPERO RENT AUTO SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii– aveti dreptul de a obtine din partea PROSPERO RENT AUTO SRL restrictionarea prelucrarii în cazul în care va aflati într-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite PROSPERO RENT AUTO SRL sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) PROSPERO RENT AUTO SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale PROSPERO RENT AUTO SRL prevaleaza asupra drepturilor Dvs.; PROSPERO RENT AUTO SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, în cazul în care veti solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor– aveti dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate catre PROSPERO RENT AUTO SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, în anumite conditii; pentru exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la PROSPERO RENT AUTO SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie– aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara în care va aflati, în orice moment, prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângereîn fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamântulîn orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de PROSPERO RENT AUTO SRL pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEtI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv în vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr.129, email: office@rentacar-topcars.ro

PROSPERO RENT AUTO SRL se obliga sa va furnizeze informatiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate în cadrul exercitarii Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de PROSPERO RENT AUTO SRL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formula?i sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, PROSPERO RENT AUTO SRL poate:

 • (i) fie sa perceapa o taxa, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de PROSPERO RENT AUTO SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim!


Ultima actualizare: 25.05.2018

Termeni și conditii * Prelucrarea datelor cu caracter personal * Utilizare Cookie